Sari la conținut

Calitate

Analize curente

Analiza admiterii
Analiza sesiunii
Analiza examenelor de licență, absolvire și disertație
Analiza de tip SWOT în cadrul FMI
Analiză comparativă Admitere 2020-2022
Analiză comparativă Admitere 2018-2019
Analiză comparativă Admitere 2012-2016
Analiză comparativă Admitere 2012-2014

Asigurarea și Managementul Calității

Manualul Calităţii pe Universitate (UOC)
Departamentul de Asigurare a Calității in UOC
Regulament de organizare si funcționare a comisiei CEAC în FMI
Situația programelor de studii

Rapoarte referitoare la calitate

Raport privind starea calității (2022)
Raport privind starea calității (2021)
Raport privind starea calităţii (2020)
Raport privind starea calităţii (2019)

Activităţi curente de asigurare a calităţii:

Comisia de asigurare a calității în FMI
Planificarea activității privind asigurarea calității pentru anul 2020-2021
Planificarea activității privind asigurarea calității pentru anul 2019-2020
Strategii și politici privind asigurarea calității
Sistem informare, îndrumare şi dialog cu studenţii
Evaluarea anuala a cadrelor didactice
Cadru legislativ referitor la Învățământul Superior din România

Programul managerial (2020 – 2024):

Raport activitate 2022
Plan operational 2023
Plan managerial 2020-2024
Plan operational 2022
Plan operational 2021
Plan strategic 2020-2024
Raport activitate 2020

Programul managerial (2016 – 2020):

Programul managerial (2016 – 2020)
Raport de activitate (2019)
Plan Strategic 2016-2020
Plan Operational 2016-2020

Programul managerial (2012 – 2016):

Programul managerial (2012 – 2016)

Programul managerial (2008 – 2012):

Programul managerial (2008 – 2012)
Programul operaţional 2008
Programul strategic (2008 – 2012)

Programul managerial (2004 – 2008):

Programul managerial (2004 – 2008)
Programul strategic (2004 – 2008)
Programul managerial (situaţia 2004 – 2006)
Raport de activitate 2005
Raport de activitate 2004