Facultatea de Matematică și Informatică

  • face parte din cadrul Universității Ovidius Constanța, universitate acreditată CNEAA/ARACIS cu calificativul „Grad de Încredere Ridicat”.
  • are toate programele de studii de Licență și Masterat acreditate CNEAA/ARACIS cu calificativul „Încredere”, calificativ maxim acordat unei specializări acreditate.
  • organizează programe de studii doctorale în domeniul Matematică prin Școala Doctorală acreditată în baza Ordinului 7187/3.12.1992 de către D.G.I.S a Ministerului Învățământului.
  • organizează programe de studii de perfecționare în domeniul Matematică acreditate în baza O.M. 3210/1995 și în domeniul Informatică acreditate în baza O.M. 40927/16.09.2009.
  • dispune de Avizier Web în care sunt stocate 300 de cursuri, seminarii și laboratoare în format electronic corespunzătoare tuturor specializărilor din domeniile de Licență și Masterat.
  • are o revistă de categorie A-CNCSIS cotată ISI.
  • a fost desemnată printre câștigătorii Galei Premiilor în Educație 2009 (susținute de Fundația Dinu Patriciu) la secțiunea „Facultatea anului” din categoria „Învățământ Universitar”.
  • Raport de cercetare pentru domeniile Matematică-Informatică (2007-2011)
  • Raport de cercetare pentru domeniile Matematică-Informatică (2011-2019)

Anul Universitar 2020-2021