Concursul de Informatică și Tehnologii Informatice
al Facultății de Matematică și Informatică

(în colaborare cu ISJ Constanţa)

– Ediţia 2017 –