Concursul de Informatică și Tehnologii Informatice
al Facultății de Matematică și Informatică

(în colaborare cu ISJ Constanța)

– Ediția 2016 –