Sari la conținut

Granturi

Directori din FMI
  • Titlu: Teorie spectrală pentru operatori liniari şi analiză complexă
   Tip: CNCSIS-UEFISCDI PN-II-RU-TE-2012-3-0042
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
   Coordonator: Universitatea Ovidius Constanţa
   Director de proiect: Lector Dr. Constantin Costara
   Scurtă descriere: http://math.univ-ovidius.ro/~cdcostara/Index.html

 

  • Titlu: A new approach in theoretical and applied methods in algebra and analysis
   Tip: CNCS-UEFISCDI PN-II-ID-WE-2012-4-169
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
   Coordonator: Universitatea Ovidius Constanţa
   Director de proiect: Conf. Dr. Cristina Flaut
   Scurtă descriere: http://amaa-2013.wikispaces.com/home/

 

  • Titlu: Workshop on Algebraic and Analytic Number Theory and Their Applications
   Tip: CNCS-UEFISCDI PN-II-ID-WE-2012-4-161
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
   Coordonator: Universitatea Ovidius Constanţa
   Director de proiect: Lector Dr. Diana Savin
   Scurtă descriere: http://math.univ-ovidius.ro/Workshop/2013/Number-Theory/

 

  • Titlu: Aspecte omologice şi combinatoriale în studiul idealelor monomiale
   Tip: CNCSIS PN-II-RU PD nr. 23/06.08.2010, cod 305
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
   Coordonator: Universitatea Ovidius Constanţa
   Director de proiect: Dr. Anda-Georgiana Olteanu
   Scurtă descriere în format PDF: Română – Engleză

 

  • Titlu: Probleme de conservare de tip spectral în teoria algebrelor Banach
   Tip: CNCSIS PN-II-RU PD nr. 24/6.08.2010, cod 300
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
   Coordonator: Universitatea Ovidius Constanţa
   Director de proiect: Lector Dr. Constantin Costara

 

  • Titlu: HapticMed – Haptic Interfaces in Medical Applications
   Tip: POS-CCE nr. 128/2.06.2010, SMIS code 12271, Project ID 567
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – informatică
   Director executiv: Conf. Dr. Mircea Popovici
   Descriere: http://hapticmed.cerva.ro/

 

  • Titlu: Inegalităţi isoperimetrice pentru probleme de valori proprii în fizica matematică
   Tip: PNCDI – RP 11/2008
   Arie tematică: Matematică şi ştiinţele naturii
   Coordonator: Universitatea Ovidius Constanţa
   Director de proiect: Dr. Cristian Enache
   Descriere: http://www.univ-ovidius.ro/math/~cenache

 

  • Titlu: Limbaje formale, calculabilitate şi complexitate: calcul prin pliere şi aplicaţii (FOLD)
   Tip: PNCDI-PNII-Idei, Proiecte de cercetare exploratorie, 804/2008
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică şi informatică
   Coordonator: Universitatea Ovidius Constanţa
   Director de proiect: Lector univ. dr. Dragoş Sburlan
   Descriere: http://foldpro.googlepages.com

 

  • Titlu: Aspecte combinatoriale în studiul grupurilor Coxeter
   Tip: Proiect de cercetare pentru tinerii doctoranzi
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
   Coordonator: Universitatea Ovidius Constanţa
   Director de proiect: Drd. Anda-Georgiana Olteanu
   Scurtă descriere în format PDF: 

 

  • Titlu: La Gestion Mentale
   Tip: Program Socrates Comenius Action 2.1 No.226399-CP-1-2005-1-BE-Comenius-C21
   Arie tematică: Interdisciplinar Matematică – Ştiinţe ale educaţiei
   Director de proiect: Prof. univ. dr. Wladimir-Georges Boskoff
   Director executiv: Lector univ. drd. Daniela Căprioară
   Link: http://www.conaisens.org/

 

  • Titlu: Studii privind materialele metalice folosite în construcţiile de nave – modelarea pierderilor de masă în diferite medii
   Tip: A, cod 902
   Arie tematică: 
   Director de proiect: Conf. univ. dr. Alina Bărbulescu

 

  • Titlu: Modelarea matematică a precipitaţiilor din Dobrogea
   Tip: CNCSIS PNII – IDEI, cod 262/2007-2010, contract nr. 492/01.10.2007
   Arie tematică: 
   Director de proiect: Conf. univ. dr. Alina Bărbulescu

 

  • Titlu: Programare genetică pentru probleme de optimizare în Inteligenţa artificială
   Tip: Grant CNCSIS, TD 199/2007 (octombrie 2007 – martie 2009)
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – informatică
   Director de proiect: Asist. univ. drd. Elena Băutu

 

  • Titlu: EMULACTION : Environnement Multimodal pour Activites Cooperatives Transnationales de formation
   Tip: Fonds Francophones des Inforoutes, PS/FF/cal/20071123-003 (2007 – 2009)
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – informatică
   Coordonator local: Conf. univ. dr. D. M. Popovici

 

  • Titlu: Venus la Dunărea de Jos – moştenirea cultural-istorică – sursă de învăţare şi inspiraţie pentru o dezvoltare comunitară armonioasă
   Tip: Proiect Phare CBC 2005 România-Bulgaria, Contract: RO 2005/017 – 535.01.01 (2007 – 2008)
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – informatică
   Responsabil de proiect: Conf. univ. dr. D. M. Popovici

 

  • Titlu: Utilizarea realităţii virtuale în reconstituirea multimodală 3D a site-urilor istorice (T.O.M.I.S.)
   Tip: PNCDI 2 – 11-041/18.09.2007
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – informatică
   Director de proiect: Conf. univ. dr. D. M. Popovici

 

  • Titlu: Procese stocastice şi repartiţii aplicate în fiabilitate şi actuariat: simularea şi analiza lor statistică
   Tip: Grant Academia Română 24/2007- 22/17.04.2008
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
   Director de proiect: Prof. univ. dr. Alexei Leahu

 

  • Titlu: Modelare matematică şi simularea fenomenului de propagare a fisurii în regim dinamic în materiale compozite
   Tip: Grant Academia Română (GAR 2005) nr. 13 din 27.07.2005
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
   Director de proiect: Prof. univ. dr. Marius Crăciun

 

  • Titlu: Algebră computaţională cu aplicaţii în geometrie şi informatică
   Tip: A CNCSIS 1075/2005
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
   Director de proiect: Conf. univ. dr. Viviana Ene

 

  • Titlu: Metode combinatoriale, algebrice, topologice în algebră şi geometrie
   Tip: P-CD
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
   Coordonator: Institutul de Matematică al Academiei Române
   Director de proiect: Prof. Dr. Nicolae Manolache
   Partener (unic): Universitatea Ovidius, Facultatea de Matematică şi Informatică
   Responsabil: Conf. univ. dr. Viviana Ene
   Link: http://www.imar.ro/~nboncio/MATAG-roum.html
   Scurtă descriere în format PDF: 

 

  • Titlu: Procese aleatoare şi statistica lor în fiabilitatea softului şi actuariat
   Tip: Grant Academia Română (GAR 2005) nr. 12 din 27.07.05
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
   Director de proiect: Prof. univ. dr. Alexei Leahu

 

  • Titlu: INTUITION – Network of Excelence on Virtual Reality and Virtual Environments Applications for Future Workspaces
   Tip: FP6
   Din Universitatea Ovidius participă:
   – Lector univ. dr. Dorin-Mircea POPOVICI
   – Conf. univ. dr. Cristina MÎNDRUŢĂ
   – Lector univ. drd. Crenguţa BOGDAN

  • Titlu: Modelare matematică în probleme de difuzie
   Tip: P-CD
   Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
   Coordonator: Institutul de Statistica Matematică şi Matematică Aplicata „Gheorghe Mihoc – Caius Iacob”, Bucuresti.
   Director proiect: CP I dr. Gabriela Marinoschi
   Partener 1: Universitatea Politehnica Bucureşti – Facultatea de Inginerie Electrică;
   Responsabil: Prof. univ. dr. ing. Alexandru Morega
   Partener 2: Universitatea Ovidius Constanţa – Facultatea de Matematică şi Informatică;
   Responsabil: Prof. univ. dr. Constantin Popa
   Partener 3: Universitatea din Piteşti; Facultatea de Matematică şi Informatică;
   Responsabil: Lector univ. dr. Anca V. Ion
   Durata proiectului: septembrie 2005 – decembrie 2007.
Membri din FMI
 • Titlu: UNESCO-UNITWIN OCW/OER Initiative (10.2011-01.2012)
  Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
  Coordonator: Handong Global University, South Korea
  Membru din FMI: Lector univ. dr. Elena-Cristina Flaut
  Descriere: aici şi aici.


 • Titlu: Improving Mathematics Education (03.2011-02.2014)
  Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
  Coordonator: Societate de Ştiinţe Matematice din România
  Membru din FMI: Prof. univ. dr. Wladimir-George Boskoff
  Descriere: în format PDF
  Description: in PDF format


 • Titlu: MCMACM – Modern Composite Materials Applied in Aerospace, Civil and Mechanical Engineering: Theoretical Modelling and Experimental Verification (01.04.2005-31.03.2009)
  Tip: 6th Framework Programme of European Union Contract No: MTKD – CT – 2004 – 014058
  Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
  Coordonator: T. Sadowski
  Membru din FMI: Prof. univ. dr. Marius Crăciun


 • Titlu: CEMCAST – Centre of excellence for modern composites applied in aerospace and surface transport (01.04.2010-31.03.2013)
  Tip: 7th Framework Programme of European Union Call: FP-7REGPOT-2009-1, Contract No: FP-7 24547
  Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
  Coordonator: T. Sadowski
  Membru din FMI: Prof. univ. dr. Marius Crăciun


 • Titlu: DAAD research grant (01.07.2009 – 31.08.2009)
  Tip: Lehrstuhl fur Informatik 10 (Systemsimulation), „Friedrich-Alexander” University Erlangen-Nurnberg, Germany
  Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
  Membru din FMI: Prof. univ. dr. Constantin Popa


 • Titlu: LIB60BER (06.2009)
  Coordonator: University of Zaragoza
  Membru din FMI: Lector univ. dr. Denis Ibadula


 • Titlu: Fellowship grant (la invitatia Prof. Willem Veys; 02.2009 – 03.2009)
  Coordonator: Katholieke University of Leuven, Belgium
  Membru din FMI: Lector univ. dr. Denis Ibadula


 • Titlu: Summer School and Advanced Workshop on Trends and Developments in Linear Algebra (06.2009-07.2009)
  Coordonator: The Abdus Salam International Center for Theoretical Physics, Trieste – Italia
  Membru din FMI: Lector univ. dr. Elena Pelican


 • Titlu: Bursa de mobilitate Erasmus (11.2009)
  Coordonator: Université de Nice – Sophia Antipolis, Nice, Franta
  Membru din FMI: Lector univ. dr. Denis Ibadula


 • Titlu: Advanced School and Workshop on p-adic Analysis and Applications (08.2009-09.2009)
  Coordonator: The Abdus Salam International Centre for teoretical Physics, Trieste, Italy
  Membru din FMI: Lector univ. dr. Diana Savin


 • Titlu: Sage Days 16-Computational Number Theory (06.2009)
  Coordonator: OSRM, Barcelona
  Membru din FMI: Lector univ. dr. Diana Savin


 • Titlu: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and International Atomic Energy Agency Grant (08.2008 – 09.2008)
  Coordonator: The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, Trieste, Italia
  Membru din FMI: Lector univ. dr. Denis Ibadula


 • Titlu: Summer School and Conference on Mathematics, Algorithms and Proofs (08.2008)
  Coordonator: ICTP, Trieste, Italy
  Membru din FMI: Lector univ. dr. Diana Savin


 • Titlu: Marie Curie Training Courses Programme MSCF-CT-2006-045987 GROUPS (05.2008 – 06.2008)
  Coordonator: University of the Aegean (Department of Mathematics), Anogia Academic Village, Grecia
  Membru din FMI: Lector univ. dr. Denis Ibadula


 • Titlu: Grant individual (09.2007 – 10.2007)
  Tip: Grant UNESCO
  Coordonator: UNESCO, Trieste, Italia
  Membru din FMI: Conf. univ. dr. Alina Bărbulescu


 • Titlu: Transfer of Knowledge Fellowship (TOK)
  Tip: Grant Marie Curie
  Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
  Director proiect: Prof. univ. dr. Tomasz Sadowski, Univ. Lublin Polonia
  Membru din FMI: Prof. univ. dr. Marius Crăciun (advanced researcher)


 • Titlu: Comportarea navei în mişcare pe valuri progresive regulate
  Tip: Grant Academia Română nr.106/17.08.2007 (2007 – 2008)
  Arie tematică: 
  Membru din FMI: Conf. univ. dr. Alina Bărbulescu


 • Titlu: Rezonatori de tip SAW şi FBAR dedicaţi aplicaţiilor pentru gama 2-6 GHz şi în domeniul senzorilor, obtinuţi prin tehnici de microprelucrare şi nanoprocesare a semiconductorilor de bandă largă (GaN si AIN) – GIGASABAR
  Tip: Proiectul PNCDI2, Programul 4, nr. 12-101/2008
  Arie tematică: Tehnologia informaţiei şi comunicaţii
  Director proiect: Dr. A. Muller, Institutul Naţional de Cercetare (Dezvoltare pentru Microtehnologie)
  Membru din FMI: Conf. univ. dr. Elena Popescu


 • Titlu: School and Conference on Analytic Number Theory (04.2007-05.2007)
  Coordonator: The Abdus Salam International Centre for teoretical Physics, Trieste, Italy
  Membru din FMI: Lector univ. dr. Diana Savin


 • Titlu: Marie Curie Fellowship – CANT 2006 (05.2006)
  Coordonator: University of Liege, Belgique
  Membru din FMI: Lector univ. dr. Diana Savin


 • Titlu: BIOMAT
  Tip: Contract CEEX Nr. 2-CEx06-11-97/19.09.06
  Arie tematică: Ştiinţe exacte – matematică
  Coordonator: IMAR
  Membru din FMI: Lector univ. dr. Dragoş Sburlan


 • Titlu: Integrarea bazată pe semantică a serviciilor publice în sprijinul mediului de afaceri (SEM A2B)
  Tip: Proiect CEEX nr 26/3.10.2005 (2005 – 2008)
  Arie tematică: Ştiinţe exacte – informatică
  Director proiect: Mat.dr. Alexandra Gălătescu
  Membru din FMI: Lector univ. dr. Crenguţa Bogdan


 • Titlu: Platformă de cercetare şi tehnologică, de dezvoltare a roboţilor subacvatici utilitari cu dezvoltarea unui minirobot pentru investigaţii subacvatice-NETROV
  Tip: Proiect CEEX Modulul I. Proiecte de C-D complexe PC-D03-PT04 1216/10.10.2005
  Director proiect: Dr. Robu Octavian
  Membru din FMI: Conf. univ. dr. Elena Popescu