Taxe

Taxe pentru Concursul de Admitere

Pentru informații, contactați
Secretariatul Facultății de Matematică și Informatică

English (only foreign students)

 • Pentru candidații români sau din Uniunea Europeană

  • Taxe de înscriere la concursul de admitere:
   • Studii de Licență: 100 RON/concurs
   • Studii de Masterat: 100 RON/concurs (sau 120 RON1)
  • Taxe de înmatriculare (se achită anual):
   • Studii de Licență: 100 RON/specializare
   • Studii de Masterat: 100 RON/specializare
  • Taxe de școlarizare (pentru locurile cu taxă, se achită anual, integral sau în rate):
   • Studii de Licență:
    Domeniul Specializarea Locuri Cu Taxă
    Matematică Matematică 3100 RON
    Matematică informatică 3100 RON
    Informatică Informatică 3600 RON
    Informatică (în limba engleză) 3800 RON
   • Studii de Masterat:
    Domeniul Specializarea Locuri Cu Taxă
    Matematică Matematică didactică 3800 RON
    Informatică Modelare și tehnologii informatice 3800 RON
    Medii virtuale multi-modale distribuite 3800 RON
 • Pentru studenții din țări terțe UE (CPV2)

  • Taxe de înscriere, de procesare a dosarului și de înmatriculare la concursul de admitere:
   • Taxa de înscriere: 100 EUR/concurs
   • Taxa de procesare a dosarului: 100 EUR/concurs
   • Taxa de înmatriculare (se achită anual): 100 EUR/specializare
  • Taxe de școlarizare (se achită anual, integral sau în rate):
   • Studii de Licență: 3300 EUR
   • Studii de Masterat: 3800 EUR

1) Dacă se optează pentru cel puţin două specializări în cadrul aceluiaşi concurs (domeniu), taxa de înscriere este de 120 RON/concurs.

2) CPV = Cont Propriu Valutar.