Taxe

Pentru informații, contactați
Secretariatul Facultății de Matematică și Informatică
 • Pentru studenții din Uniunea Europeană, Români de Pretutindeni sau din Republica Moldova cu bacalaureat în România

  • Taxe de înscriere la concursul de admitere:
   • Studii de Licență: 100 RON/concurs
   • Studii de Masterat: 100 RON/concurs (sau 120 RON1)
   • Studii de Doctorat: 100 RON/concurs
  • Taxe de înmatriculare (se achită doar în anul I):
   • Studii de Licență: 100 RON/specializare
   • Studii de Masterat: 100 RON/specializare
   • Studii de Doctorat: 100 RON/specializare
  • Taxe de școlarizare (pentru locurile cu taxă, se achită anual, integral sau în rate):
   • Studii de Licență:
    Domeniul Specializarea Locuri Cu Taxă
    Matematică Matematică 3100 RON
    Matematică informatică 3100 RON
    Informatică Informatică 3600 RON
    Informatică (în limba engleză) 3800 RON
   • Studii de Masterat:
    Domeniul Specializarea Locuri Cu Taxă
    Matematică Matematică didactică 3800 RON
    Informatică Modelare și tehnologii informatice 3800 RON
    Medii virtuale multi-modale distribuite 3800 RON
  • Taxa de reexaminare (pentru o examinare în altă sesiune):
   • Studii de Licență: 50 RON/disciplină
   • Studii de Masterat: 50 RON/disciplină
  • Taxa de reexaminare în sesiunea specială:
   • Studii de Licență: 100 RON/disciplină
   • Studii de Masterat: 100 RON/disciplină
  • Taxa de eliberare a programelor analitice/fișă disciplină:
   • Studii de Licență: 200 RON/an de studiu sau 30 RON/disciplină
   • Studii de Masterat: 200 RON/an de studiu sau 30 RON/disciplină
  • Taxa pentru înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență sau masterat:
   • Absolvenți UOC: 500 RON
   • Absolvenți externi: 1500 RON
 • Pentru studenții din țări terțe UE (CPV3)

  • Taxe de înscriere, de procesare a dosarului și de înmatriculare la concursul de admitere:
   • Taxa de înscriere: 100 EUR/concurs
   • Taxa de procesare a dosarului: 150 EUR/concurs
   • Taxa de înmatriculare: 100 EUR/specializare
  • Taxe de școlarizare (se achită anual, integral sau în rate):
   • Studii de Licență: 3300 EUR
   • Studii de Masterat: 3800 EUR
  • Taxa de reexaminare (pentru o examinare în altă sesiune):
   • Studii de Licență: 40 EUR/disciplină
   • Studii de Masterat: 40 EUR/disciplină
  • Taxa de reexaminare în sesiunea specială:
   • Studii de Licență: 100 EUR/disciplină
   • Studii de Masterat: 100 EUR/disciplină
  • Taxa de eliberare a programelor analitice:
   • Studii de Licență: 100 EUR/an de studiu sau 10 EUR/disciplină
   • Studii de Masterat: 100 EUR/an de studiu sau 10 EUR/disciplină
  • Taxa pentru înscriere la examenul de finalizare a studiilor de licență sau masterat:
   • Absolvenți UOC: 200 EUR
   • Absolvenți externi: 800 EUR

1) Dacă se optează pentru cel puţin două specializări în cadrul aceluiaşi concurs (domeniu), taxa de înscriere este de 120 RON/concurs.

3) CPV = Cont Propriu Valutar.